Het is vaste prik in de donkere dagen voor kerst: wijkagent Eric van Dommelen in Leiden-Zuid zamelt eten en drinken in voor de voedselbank in Leiden. En ieder jaar lijkt het alsof hij meer voor elkaar krijgt.